728x90
Endüstriyel olgunluk seviyesi nedir ?

Firmaların büyük çoğunluğunda satın alınmış olan otomasyon uygulamaları ya da dijitalleşme araçları tam anlamı ile kullanılamıyor. Bunun nedeni işletmelerin o uygulamaları kullanabilecek ya da faydasını tam anlamı ile alabilecek olgunlukta olmamaları.

 

ENDÜSTRİYEL OLGUNLUK SEVİYESİ GELİŞTİRİLMESİ NEDİR?

Firmaların büyük çoğunluğunda satın alınmış olan otomasyon uygulamaları ya da dijitalleşme araçları tam anlamı ile kullanılamıyor. Bunun nedeni işletmelerin o uygulamaları kullanabilecek ya da faydasını tam anlamı ile alabilecek olgunlukta olmamaları.

 

Endüstri 4.0, otomasyon ve dijitalleşme son yıllarda yoğun olarak gündemde olan kavramlar. Proven, bu konuda işletmelerin endüstriyel olgunluk seviyelerini geliştirerek onları bu uygulamaları verimli olarak kullanabilecekleri olgunluğa ulaştırıyor.

SONUÇLAR İŞLETMELERİN OLGUNLUK SEVİYESİ İLE İLGİLİ

Fabrikalarda, satın alınmış olan otomasyon uygulamaları ya da dijitalleşme araçlarının birçoğu tam anlamı ile kullanılamayabiliyor. Örneğin; fabrika içi malzeme taşıması için AGV satın almış olan bir firma, AGV'lerini sadece müşteriler fabrika ziyaretinde bulunduğu zaman çalıştırıyor, diğer zamanlarda ise istenilen işleri tam olarak istenilen şekilde tamamlayamadığı için kullanılamıyor. Benzer bir şekilde, satın alınmış olan dijital sistemler beklentileri karşılayamadığı için yedekte tutuluyor ve bu sistemlerin satın alınma sebebi olan işler manuel uygulamalar ile sürdürülmeye çalışılıyor. Bunun nedeni ise bu uygulamaların kötü ya da işe yaramaz olmaları değil, işletmelerin o uygulamaları kullanabilecek ya da faydasını tam anlamı ile alabilecek olgunlukta olmamaları.

SÜREÇLER STANDARTLAŞTIRILMALI

İşletmelerin bu uygulamaları kullanabilir endüstriyel olgunluğa çıkması için süreçlerin standart hale gelmesi gerekmektedir. Standart Çalışma Yöntemleri olmayan işletmeler kitle üretimi yapan, yüksek stok maliyetlerine katlanmak durumunda kalan, kişisel tecrübelere bağlı üretim yöntemleri ile çalışan işletmelerdir. Bu standartlaştırma aşamasında işletmelerin mevcut durumları iyileştirilerek, kişisel tecrübelere dayalı olmayan üretim yöntemleri devreye alınıyor. Bu proje döneminde işletme yönetimi ile proje yöneticilerinin ortak belirledikleri hedefler takip edilerek daha çok temel 'Problem Çözme' yöntemleri kullanılıyor.

PROVEN İŞLETMELERİ ENDÜSTRİYEL OLGUNLUĞA ULAŞTIRIYOR

Proven, işletmelerin endüstriyel olgunluk seviyelerini geliştirerek onları otomasyon ve dijitalleşme uygulamalarını verimli olarak kullanabilecekleri olgunluğa ulaştırıyor.